Image
Image
Image

Illustration/animation för Återbruket Åre

2021
lllustration och animation för Åre kommuns verksamhet Återbruket. Filmen förklarar mål och syfte från Återbruket i kommunen. Återbruket samlar in möbler, inredningsartiklar, hemtextil och byggmaterial via återvinningscentralen i Järpen. Det som lämnas till Återbruket används i interna inredningsprojekt, utsmyckningar eller säljs vidare. Återbrukets två huvudsyften är att ge sysselsättning till personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden samt att minska på kommunens avfall genom att ta tillvara på det som annars skulle hamnat på soptippen. Återbruket vill också inspirera till ökat återbruk och vara en motpol till slit och släng. Målet är att utveckla den cirkulära ekonomin inom Åre kommun och därigenom också öka sysselsättningsmöjligheterna i kommunen.
Designer
Designer: Patrick Brucker

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>