Image
Image
Image

Woolpower – Återvunnet spill

2015
Projektet Återvunnet spill tillvaratar spillmaterial från egen produktion av ullfrottéplagg och gör nya produkter av det, istället för att materialet ska gå till förbränning. Resultatet är en nålfiltad ull, som idag används i flera olika produkter, bland annat ett sittunderlag och sulor. Det återvunna filtmaterialet har blivit uppmärksammat och resulterat i flera samarbeten mellan Woolpower och andra företag, bland annat Icebug, som använder sig av det återvunna filtmaterialet till deras skor. Projektet har inneburit ny kunskap kring processerna i insamling av spillmaterial i produktion och framtagning av filtmaterialet, samt öppnat upp för möjligheten att arbeta än mer cirkulärt.
Designer
Produktutvecklingen av materialet gjordes som ett samarbete mellan Kajsa Nilsson och Woolpower. Woolpower har därefter utvecklat produkterna.

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>