Bild på omslaget till boken om Jöns Ljungberg
Image
Image

Boken om Jöns Ljungberg

2022
Boken om schatullmakaren Jöns Ljungbergs rika träskärartradition som gav 1700 tals rokokon en unik stark förankring i Härjedalen och internationell särställning.

Ett spännande arbete som innebar att ta hand om fem författares manus som alla beskriver ur sin synvinkel schatullmakaren Jöns Ljungbergs verk – konsthistorikern Maj-Britt Andersson, lektorn och möbelsnickaren Olof Appelgren och antikvarien Marianne Strandin, ekonomihistorikern Marie Ulväng och kommunantikvarien Ola Hanneryd. Den konstnärlige bondsonen från Ljungdalen utbildade sig till schatullmakare i Stockholm och med gesällbrevet i handen återvände han 1761 till sin trakt. I södra Norrland kom rokokostilen att få en starkare ställning än någon annanstans i Skandinavien där Härjedalen även ur ett internationellt perspektiv intar en särställning.

Boken är formgiven med en klassisk antikva rakt igenom. Färgpaletten medvetet lagd i 1700-talston där härjedalska linoljetoner inspirerat. Boken har 256 sidor med ett format på 220 x 280 mm. Inbunden med en daggkåpegrön linnerygg, läs- och märkband. Folierad rygg i guld.

Boken nominerades till Svenska Designpriset 2022 och vann silver i kategori Bok.
Designer
Designer: Lena Andersson.
Kund: Fjällmuseet i Härjedalen.
Projektledare: Ola Hanneryd.
Repro och tryck: Ågrenshuset.

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>