Image
Image
Image

Cirkulär Business Model Canvas 

2020
Cirkulär Business Model Canvas är designad som ett verktyg som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Den är en vidareutveckling av Business Model Canvas, som är ett strategiskt verktyg för affärsutveckling som gör det möjligt att beskriva, utmana, innovera och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt. Till Cirkulär Business Model Canvas finns även en handledning som hjälper dig att omskapa en befintlig affärsmodell i cirkulär riktning, eller ta fram en ny som bygger på det cirkulära synsättet. Cirkulär Business Model Canvas är utvecklad tillsammans med företag och affärsrådgivare i Jämtland Härjedalen.
Designer
Designer: Maja Blomqvist & Karolina Nätterlund. Andra i utvecklingsteamet: Tobias Jansson & Sara Klockervold.

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>