Design från Mittsverige

I två decennier har Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen och Design i Västernorrland arbetat med att utveckla och synliggöra design i Mittsverige. Mycket är sig likt. Många designer i området är egenföretagare som skapat sina egna förutsättningar och sammanhang att verka i.
Fjällen, inlandet och kusten präglar den design som formas i regionen. Vi var pionjärer inom destinationsdesign, ett område som nu är brett etablerat. Inom design som förädlar skog och skogsråvara ligger vi i framkant. Branschen fylls på av designer från designutbildningarna på Mittuniversitetet, av återvändare och av nyinflyttare.
I vårt nätverk har vi nu närmare 200 designer. Det är långt fler än vi var för 20 år sedan. Vi ser att designområdet håller på att breddas. Vi har nu designer som utvecklar användarvänliga tjänster i offentlig sektor, designar digitala gränssnitt och som erbjuder metodstöd för att ställa om till cirkulär ekonomi och fossiloberoende. På Designscen vill vi visa en bredd av de produkter, tjänster, miljöer och systemförändringar som designbranschen är med och bidrar till i vår region.

J+V=D