Image
Image
Image

DEVA

2019-21
Installation av växter för att skapa mer hållbara inomhusmiljöer. DEVA (Design, Energi, Växter och Atrium för en hållbar inomhusmiljö) är ett koncept som syftar till att utforska designalternativ och utveckla möjligheterna att integrera gröna växter i inomhusmiljöer. Levande växter och naturens former ger bättre innemiljö. Växterna finns där för att rena luften och skapa ett bättre inomhusklimat samt för att skapa en trevligare miljö. Rundade konturer och ett organiskt inspirerat formspråk syftar till att ta med naturen inomhus och i naturen finns inga rektanglar. Konceptet har testats bland annat på Technicus i Härnösand och Timrå Gymnasium.
Projektet DEVA drivs av Mittuniversitetet. Projektledare design: Lena Lorentzen. DEVA-konceptet är utvecklat i ett forskningssamarbete på Mittuniversitetet mellan Institutionen för Ekoteknik och Hållbart Byggande, Östersund, Institutionen för Design, Sundsvall och Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO), Östersund.

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>