Image
Image
Image

Fjelltopp

2018 -
Fjelltopp hyllar fjällvärlden med grafiska motiv och fotografier av utvalda skidorter och fjälltoppar. Motiven tas fram speciellt för ett visst fjällområde för att ge betraktaren ett nytt perspektiv på sitt favoritfjäll. Formgivarna vill hela tiden utmana med att skapa nya uttryckssätt som lämnar kvar något till betraktaren att fylla i med egna minnen och drömmar. De inspireras av fjällets ständiga föränderlighet, där ljusets och säsongernas skiftningar skapar ömsom lugna, ömsom dramatiska landskap. Fjelltopp är en hyllning till den fjällvärld formgivarna älskar och lever i, och de önskar med sin design förmedla den känsla av lugn och frihet som fjället ger.
Designer
Designer: Emeli Nilsson & Mathias Eriksson

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>