Personuppgiftspolicy för designscen.se

Designscen.se hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

Vad samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in, lagrar och använder för de personer, och eventuellt det företag en person företräder, är den information som anges på vår hemsida, via ansökningsformuläret, via e-post, telefon eller på annat sätt som är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn och vid enstaka fall personnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan till designscen.se används för kommunikation med den som skickat in ansökan och för publicering av de bidrag som valts ut att delta. De personuppgifter som lämnas specifikt i samband med ansökan till designscen.se används på webbplattformen designscen.se enligt avtal.

Vi delar inte din information

Vi delar inga personuppgifter till tredje part, såvida vi inte är förpliktigade att göra det enligt lag.

Dina rättigheter

I enlighet med EU´s dataskyddslagstiftning (GDPR) äger alla personer rätt att när som helst begära:

  • Ett registerutdrag om den personinformation som vi behandlar.
  • Rättelse av felaktiga personuppgifter.
  • Radering, begränsning och behandling av dina personuppgifter.

En begäran om att få tillgång till, eller en utskrift på, de personuppgifter vi har om dig måste ske skriftligen. Vi svarar inom en månad i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi strävar efter att säkerställa att den information vi har registrerad om dig alltid är korrekt. Hjälp oss att hålla dina personuppgifter uppdaterade genom att meddela eventuella ändringar till hej@designscen.se

Uppdateringar och ändringar

Om vi gör ändringar i denna policy kommer de att tillkännages på designscen.se och, om så är lämpligt, delges dig via e-post.

Personuppgiftspolicyn uppdaterades 2021-03-24.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!
hej@designscen.se

GDPR