Tre glasflaskor med röda etiketter med texten bottenvatten står på ett utställningspodium.
Image
Image

Giftkusten

2021
Giftkusten är en utställning som handlar om och visar upp de miljögifter som finns i älvar och hav just nu. Det är ett pågående projekt som låter människor delta och dela med sig av berättelser och orosmoln när det gäller miljö och ekosystem. Utställningen dyker upp på platser där det finns ett behov av att titta på och lära sig om frågorna. Samtidigt samlas nya berättelser, anekdoter, kontakter och fakta in. Det är ett pågående samtal och en läroresa. I utställningen ingår verk som ofta är skapade av återbrukade material och skrot som hämtats in från naturen. Verken visualiserar exempelvis hur det ser ut på havsbotten (ett gammalt akvarium med sediment och rostiga burkar) eller vilka gifter som släppts ut av olika industrier det gångna århundradet. I det här projektet möts utställningsdesign, grafisk form, social design, forskning, konstnärlig process och hållbart tänkande.
Designer
Design: Tove Gulliksson

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>