Image
Image
Image

Glesbygdskollektivet

2017
Glesbygdskollektivet i Fränsta är en kreativ mötesplats för entreprenörer med en gemensam värdegrund som utgår från en passion för landsbygsutveckling och allas lika värde. Kollektivet startade 2017 med ett mål att utforska och utveckla nya sätt att vara verksamma på. Formerna att samexistera och designen av lokalen varierar med tiden utifrån de individer som finns och arbetar på platsen. Lokalens funktioner och utformning omdefinieras kontinuerligt utifrån de förändringar som sker i verksamheterna. Den ständigt pågående processen och den konceptuella utvecklingen av verksamhetsmiljön har blivit en naturlig del av vardagen och skapar funktionella, kreativa och trivsamma utrymmen.
Designer
Glesbygdskollektivet består av: Maria Molin Söderberg, Lotten Rapp, Sara Linderoth, Kerttu Heiskanen, Sandra Reuterving, Sussi Dahl, Sandra Lundin, Emilia Rapp, Dea Norberg

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>