Image
Image
Image

Haseya

2018
Starkt inspirerad av det snabbt växlande klimatet i fjällvärlden i Västjämtland har ett par mockasiner blivit till. För Haseya är det viktigt att hållbarhet inte bara sträcker sig genom produktionskedjor utan även vandrar i linje med den medvetna och fria människan som bär produkten. Haseya erbjuder därför en produkt som tillåter kroppens rörelseomfång. Massor av spännande forskning visar på begränsningar i konventionellt formade skor och därför blickar framtiden mot skor utformade enligt “barfotamodellen” - med bred tåbox och plan sula. Denna typ av design hjälper kroppen till naturlig hållning, korrekta steg och friare rörelsemönster. Trots att skoindustrin idag producerar över 24 miljarder skor årligen ligger den långt efter klädindustrin och behöver radikal förändring för att matcha våra Globala mål 2030. Med medvetna val genom designprocessen håller Haseyas mockasiner följande kännemärken; De är designade att hålla en lång livslängd, beställs på begäran och måttanpassas till kund för att undvika lager, är helt handsydda in-house, består av läder med etiskt-, miljövänligt- och lokalt ursprung i Dalarna och Uppland, är isärtagbara och reparationsvänliga. Eftersom materialet ej innehåller aktiva kemikalier tillåts det att andas med alla årstider, släpper ut värme på sommaren och håller kylan ute på vintern.
Designer
Designer: Hanna Isabelle Jansson

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>