Image
Image
Image

How Architecture Can Save The World From Global Climate Change 

2020
Boken tar upp banbrytande fakta och intressanta tankar kring arkitekturens roll i klimat- och hållbarhetsfrågan. En arkitekturteori tagen till sin absoluta spets, som vågar utmana de stora beprövade byggnadsmetoderna i världen. "How Architecture Can Save the World From Global Climate Change" är skriven för den som har en fascination för arkitektur med särskilt intresse för nordisk timmerkultur genom en väl illustrerad och detaljerad lösning. På ett poetiskt sätt väver boken ihop arkitektur, data, vetenskap, konstruktion och ideologier till fördel för samhällets förhållande till klimatfrågan.
Designer & författare: Tommy Vince, Kärnvirke Arkitektur

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>