Information om ansökan till designscen.se

Här samlar vi allt du behöver veta för att söka till designscen.se. Är det något mer du undrar över, hör av dig på hej@designscen.se.
Här hittar du ansökningsformuläret

Vad är designscen.se?

Designscen.se vill visa upp vad design i Mittsverigeregionen* är och kan vara. Här samlar vi och publicerar ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som på ett eller annat sätt utvecklat regionen och bidragit till en kreativ samhällsutveckling.
Design gör skillnad och det vill vi visa upp!

*Jämtland, Härjedalen och Västernorrland.

Vad räknar vi som design?

Det som blivit till när man använt sig av designprocessen.
Designprocessen utgår från slutanvändarens behov och kan användas för att utveckla allt från produkter och tjänster till miljöer och system. Design är både ett kulturpolitiskt och ett näringspolitiskt område och kan användas för att driva utveckling inom alla olika branscher och sektorer.

Det du kan söka med till designscen.se är alltså inom ett brett område såsom:
Industridesign, Produktdesign, Möbelformgivning, Grafisk design, Webbdesign, UX-design, Tjänstedesign, Upplevelsedesign, Arkitektur etc.

Vem ansvarar för designscen.se?

Vi som står bakom designscen.se är Designcentrum Jämtland Härjedalen och Design i Västernorrland.

DESIGNCENTRUM JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Designcentrum inom Region Jämtland Härjedalen är en arena för kreativ samhällsutveckling. Här möter designområdet människor som vill bidra till utveckling i Jämtland Härjedalen. Designcentrum har som främsta uppgift att använda design för att uppfylla de regionala utvecklingsmålen.

DESIGN I VÄSTERNORRLAND

Design i Västernorrland arbetar med design utifrån ett brett perspektiv för att underlätta för företag och offentlig verksamhet att implementera design och designmetodik på operationell, taktisk och strategisk nivå. Design i Västernorrland driver basverksamhet för att utveckla och stärka den generella synen på design samt driver och genomför därtill olika projekt som syftar till att stärka regionen med hjälp av design.

Varför ska jag ansöka?

Designscen.se visar ett urvalsamlar och synliggör design i Mittsverigeregionen och du vill självklart synas tillsammans med andra utvalda designer. Du vill vara med och stärka designområdet i Mittsverigeregionen. Digitala vernissage Finnas med sökbar i det designarkiv som byggs upp på designscen.se Designscen.se visar ett urval och säkrar kvaliteten på deltagande produkter.

Kan jag ansöka?

Det finns tre kriterier som måste uppfyllas:

Regional anknytning.
Ska finnas en tydlig koppling till Mittsverigeregionen (Jämtland, Härjedalen eller  Västernorrland) via antingen produktions/tillverkningsort, formgivarens ankntyning till regionen eller annan personlig koppling inom teamet kring produkten eller tillverkande företag. 

Krav på lansering
Produkterna/projekten/tjänsterna ska vara realiserade och lanserade på regional, nationell eller internationell marknad. Det ska kunna påvisas att produkterna/projekten/tjänsterna på ett eller annat sätt bidragit till att utveckla regionen och till en kreativ samhällsutveckling.

Krav på yrkesverksamhet och utbildning
Upphovsman ska vara yrkesverksam samt ha dokumenterad utbildning inom sitt yrke. Undantag från utbildningskravet kan göras om upphovsmannen kan påvisas ha motsvarande yrkeserfarenhet/förvärvad kompetens.

Hur går ansökan till?

Urval görs löpande, du är välkommen med din ansökan när som helst. Vid enstaka tillfällen kan upprop inom utvalda kategorier komma att ske, då aviseras aktuell deadline för ansökan i samband med uppropet.

Du söker med en produkt åt gången, men kan självklart lämna in flera ansökningar.

Vi vill att du söker via Ansökningsformuläret.

Du ska förutom kontaktuppgifter lämna titel på produkt, namn på formgivare, text om produkten (max xxx antal tecken) samt x antal bilder/filmer på produkten. Hur vi vill ha text och bilder/filmer hittar du här >
I samband med din ansökan behöver du också godkänna Villkor för ansökan.

Vad händer efter jag har ansökt?

Vi behandlar din ansökan och kontaktar dig för eventuella kompletteringar eller med besked om publicering/avslag. Observera att vi kan komma att vänta med publicering av din produkt till ett tillfälle längre fram i de fall det passar bättre in med övriga lanseringar.

Kostar det något?

Nej, deltagande kostar inget, du bidrar med material och textunderlag för publicering av din design.

Vad gör jag om jag behöver mer information?

Mejla oss på hej@designscen.se så återkopplar vi så fort vi kan!

Hur hanterar ni personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Vi använder inte våra data i något annat syfte än designscen.se egna och det du godkänt i avtalet vid ansökan.
Vår fullständiga personuppgiftspolicy hittar du här. >

Om jag inte längre vill vara med?

Om du vill att vi tar bort din produkt från designscen.se så mejlar du oss på hej@designscen.se. Vi lovar att åtgärda det skyndsamt, senast inom 3 veckor från att vi fått ditt mail.