Image
Image
Image

Laggarbergs skola

1995
Laggarbergs skola är sedan 1995 en av världens mest kretsloppsanpassade skolor, med en ”äldre” del från 1932 som renoverats och en ny tillbyggnad. Skolan är inspirerad av naturens kretslopp och själva byggnaden fungerar även som ett pedagogiskt verktyg i barnens utbildning. Byggmaterialet är miljövänligt, återanvändbart och återvinningsbart. Energiförbrukningen hålls nere med hjälp av solfångare, pelletspanna och jordvärmeslang. Självdragsventilation i kombination med termitventilation ger en god inomhusluft, och dessutom har skolan en egen kompost och ett växthus där barnen kan odla egna blommor och grönsaker. Laggarbergs skola är designad med det av Anders Nyquist Arkitekter framtagna verktyget EcoCycleDesign som är ett holistiskt sätt att genomföra planering och byggande för en hållbar framtid.
Designer
Arkitekt: Anders Nyquist

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>