Image
Image
Image

Lyckolabbet

2021
Onlineplattform för att lyfta mentalt välbefinnande i Jämtland för företaget Lyckolabbet. Den används för företagets medlemmar, men också för att lyfta fram kunskap och att skapa en plats för välbefinnande ur ett nytt perspektiv för att hjälpa till att utveckla regionen. Utgångspunkten har varit medlemmar och andra aktörer i landet för att kunna lyfta fram plattformen för lokala användare och samtidigt våga ta en större plats nationellt för att väcka ett intresse för Östersund och Jämtland.
Designer: Sara Gramstad

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>