Image
Image
Image

Lyssna på landsbygderna

2018-2021
Lyssna på landsbygderna är designat som ett "tillsammansprojekt" med syfte att stärka landsbygdernas självbild och att flytta uppmärksamhet och resurser från centrum till just landsbygderna. Genom att använda det här konstprojektet som samtalsunderlag kanske det kunde gå att trigga förändring av normtänkandet kring det urbana. Projektet har varit lika delar design, konst, forskning och samtal. Själva slutprodukten är konstutställningen "Lyssna på landsbygderna" som består av det insamlade materialet från samtalen med bygderna. Men processen dit har varit lika mycket resultatet - för samtalen, besöken, uppmärksamheten, tillfället att tänka efter och se efter vad som finns, vad som skapar stolthet och vad som är problem, är det som gradvis ändrar tankegångar och beteendemönster.

Under insamlingsfasen samtalade Tove med alla bygderna och gjorde studiebesök. Då uppstod det som hon beskriver som det allra viktigaste resultatet i projektet. Då när landsbygderna blev lyssnade på. Själva slutresultatet manifesteras i en akvarellutställning där bygdebornas tips på vackra, viktiga, värdefulla platser finns porträtterade - med färger av odlade grödor från bygderna. Platsens egna färger.
Designer
Designer/konstnär: Tove Gulliksson

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>