Image
Image
Image

Maadtegh

2020
Maadtegh betyder generationer på samiska och är namnet på glasögonkollektionen som tagits fram i samarbete med Favoptic av den samiska formgivaren/designern Jeanette Kråik. I tusentals år har samerna levt med naturen. Kunskapen, berättelserna och respekten för marken och livet förs vidare i generationer.
Jeanette är verksam i rennäringen och genom renskötselårets åtta årstider kan man följa arbetet med renarna där varje glasögondesign berättar om en årstid. Glasögonskalmarnas mönster visar de starka och lysande samiska färgerna men kommer även med en mer neutral stil.
Designer
Designer: Jeanette Kråik

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>