Image
Image
Image

Made in Jemtland

1992
Bakgrunden till projektet var en undersökning av Jämtlands bristande förmåga till vidareförädling av sina råvaror. Syftet med Made in Jemtland var att visa exempel på vad som kan ske i mötet design och företag. Projektet modell ”gräv där du står” var en workshop där 22 jämtlandsföretag fick möta 13 professionella designer. Projektet inleddes med en rundresa bland företagen där studiebesök varvades med föreläsningar. Därefter genomfördes en veckas workshop i Storulvån med skiss och modellarbete, föreläsningar samt möten med företagen.
Skissmaterialet bearbetades till en utställning som visades på Länsmuséet i Östersund. Utställningen presenterade ca 75 produktidéer de flesta i form av skisser och modeller. Några projekt hade avancerat så långt som till prototyper. Inledande diskussioner kring samarbete mellan Företag och Designer, och de första samarbetsavtalen skrevs. Made in Jemtland blev ett framgångsrikt projekt som fick flera efterföljare, exempel Design från Träriket 1995 och Design I Dalarna 1997.
Designer
I projektet deltog:
Bertil Harström (Inredningsarkitekt SIR & projektledare), Ingela Berntsson (Textildesigner), Håkan Blomkvist (Industridesigner), Mårten Cyrén (Inredningsarkitekt SIR), Björn Hultén (Inredningsarkitekt SIR), Ivar Inkapöl (Industridesigner SID), Håkan Jutblad (Inredningsarkitekt SIR), Anna Larsson (Inredningsarkitekt SIR), Per Liljeqvist (Industridesigner SID), Hans Erik Persson (Industridesigner SID), Anders Söderberg (Inredningsarkitekt SIR), Mikael Warnhammar (Inredningsarkitekt SIR) och Bo Åström (Industridesigner SID).

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>