Image
Image
Image

Näringslivskontoret Ånge kommun

2019
Målet var att skapa en mötesplats, arbetsplats och arena för företagande där Ånge kommuns resurser kan samverka med innovationsbolaget Bizmakers möjligheter. Med utgångspunkt i Ånge kommuns grafiska profil designades en arbetsplats som uttrycker lekfullhet, kreativitet och flexibilitet. Smarta produktval och mångsidiga möbler ger möjlighet att förändra efter behov, oavsett om det handlar om en kreativ workshop, enskilda samtal eller en videokonferens för en större grupp. Projektet omfattade design av färdig miljö från golv till tak, inklusive trapphus, entré och skyltning.
Designer
Designer: Kerttu Heiskanen & Maria Mohlin Söderberg

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>