Image
Image
Image

Östersunds kvinnokarta

Lanserades på kvinnodagen den 8 mars 2020.
Vanligtvis är det männen som lyfts fram när man berättar om en stads historia, men föreningen Meja vill visa Östersunds historia ur en kvinnlig synvinkel, eftersom kvinnornas stora betydelse för stadens utveckling behöver synliggöras. Med hjälp av kvinnokartan kan du läsa om några av alla de kvinnor som levt och verkat i Östersund. Kartan togs först fram i tryckt form innan den digitala versionen lanserades. Den innebär att man alltid kan ha med sig kartan i telefonen och den kan kontinuerligt uppdateras för att möjliggöra för fler viktiga historiska kvinnliga nyckelfigurer att ta plats snabbare. Kartan är digitalt sökbar genom att punkterna är knutna till givna positioner. Punkterna beskriver en kvinnas historia och geografisk plats för verksamheten.
Designer: Sebastian Rydebjörk, Trampolin PR Uppdragsgivare: Meja förening för kvinnohistoria och genusforskning

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>