Image
Image
Image

Platsvarumärket Krokom 

2021
Krokoms kommun ville stärka och förtydliga sitt platsvarumärke. Syftet var att kommunicera en attraktiv bild till olika målgrupper som besökare, företag, potentiella inflyttare med flera. Ett gemensamt varumärke underlättar för alla som på olika sätt kommunicerar bilden av Krokom. Uppdraget bestod både av att ta fram en varumärkesplattform och en grafisk profil. I den grafiska profilen visualiseras känslan och styrkan för platsen. En symbol skapades som kallas ”kraften”. Symbolen "kraften" strävar uppåt och står för växtkraften som finns i Krokom. Kraften har också formen av en liten eld och i den kan vi läsa in drivkraften, eldsjälarna och värmen människor emellan. För att skapa flexibilitet och möjlighet för de olika byarna att profilera sig lite på sitt eget sätt skapades, förutom symbolen "kraften" också fyra olika mönster som visualiserar fyra hörnstenar i varumärket. Mönstren skapades med inspiration från de Jämtlandsskåp och de sockenbonader som förr var så vanliga i vår del av landet och som återigen har blivit moderna.
Designer: Sebastian Rydebjörk & Tilda Berkö

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>