Image
Image
Image

RÅW Projects

2019
RÅW Projects undersöker möjligheterna att i en större skala arbeta med växtfärgning i ett cirkulärt system genom att förädla avfall från lokala restauranger och matbutiker. I en tid då textilbranschen befinner sig mitt uppe i omställningen mot en mer hållbar produktion har RÅW Projects undersökt möjligheterna att i större skala kunna arbeta med växtfärgning. Dagligen slängs mat och avfall från restauranger, matbutiker och industrier. Avfall som i själva verket skulle kunna fungera som resurs om det med designprocessens hjälp förädlas till något nytt - i detta fall naturlig textilfärg. RÅW hjälper till att visuellt visa hur resurscykeln fungerar, hur råvaran omvandlas till färgat material och vidare till ett nytt objekt.
Designer
Designer: Emma Dahlquist & Sanna Bodén

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>