Vas, glas, hänge och skål av återvunnet glas i olika färger. Formerna är organiska.
Image
Image

Reevolution

2019
Vad världen behöver nu är en re-evolution! Där produkter är både stil- och miljömässigt hållbara. Där fler saker produceras småskaligt och lokalt. Där fler konsumenter väljer saker de behöver och vill-höver med omsorg. Jag har utgått från mina egna behov: dryck och ting som behöver behållare, sinnen -känseln och ögat som behöver stimulans. Objekten består av dekonstruerade glasflaskor och annat glas som annars skulle ha hamnat i återvinningen, där endast 40% blir till nya flaskor. Resten används för tillverkning av byggnadsisolering. I vikt är glas tungt, så transporterna blir det mest kostsamma i återvinningsprocessen. Detta råmaterial skulle kunna tas tillvara på ett bättre sätt. Jag vill bidra till ett samhälle där alla material går runt i ett kretslopp från vagga till vagga och inget slängs. Målgruppen har ändrats under resans gång. Min initiala tanke var att tillverka produkter själv som skulle säljas både till privatpersoner och till restauranger, i första hand lokalt i Jämtland. Nu är min inriktning främst kurser till både det offentliga, företag och privatpersoner i mindre grupper, samt offentliga gestaltningar till regioner, kommuner och statliga myndigheter. Att du själv har varit med att skapa föremålet skapar mervärdet av att ha en unik produkt och väcker kreativitet och nyfikenhet kring återbruk. Re-evolution blev finalist i Svensk Forms och Retunas Designtävling OMFORMERA maj 2020.
Designer
Design: Jenny Persson

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>