Image
Image
Image

Re:store Höga kusten 

2021-2022
En Återbruksgalleria för att minska mängden avfall, skapa fler arbetstillfällen, företag och levandegöra centrum samt sprida kunskap om återbruk och cirkulär ekonomi. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt eller hållbart producerat. I gallerian möts etablerade varumärken, butiker och nya koncept. Här skapas nya arbetstillfällen och nya företag såväl som en ny mötesplats för våra invånare och besökare. Gallerian blir till en inkubator för idéer, samverkan och ny kunskap.
Designer
Konceptdesigner: Linda Lundberg. Designteam: Linda Lundberg (inredningsdesigner & projektledare, Härnösands kommun), Matilda Andersson (arkitekt SAR/MSA, TM Konsult/Afry), Karin Jacobsson (finsnickare, snickeriet Härnösands kommun).

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>