Image
Image
Image

Sambiblioteket Härnösand

2000
Länsbiblioteket, stadsbiblioteket och Mitthögskolans bibiliotek sammanfördes i en gemensam byggnad som skulle vara en länk mellan högskolan och stadens centrum. Biblioteket skulle bli en mötesplats för staden och högskolan och framstå som en byggnad av hög rang, som visar den stora vikt som biblioteket har för lärdomsstaden Härnösand. Sambiblioteket invigdes i januari 2000 och har visat sig motsvara de högt ställda förväntningarna. Det erhöll SAR Mellersta Norrlands arkitekturpris 2001 och valdes till länets bästa moderna byggnad i ”Tyck om hus”- omröstningen 2002. Inredningen följer den nordiska traditionen med björk och låter Alvar Aaltos enkla möbelformer både inspirera och delta i inredningen.
Husarkitekt: Hans Tirsén & Martin Häller, Tirsén & Aili. Inredningsarkitekt: Bertil Harström & Ewa Kardel, Inredningsgruppen AB.

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>