Uppslag i designmanualen för Shoppis. På sidan som visas finns ikoner och instruktioner för hur de kan användas.
Image
Image

Shoppis – visuell identitet och grafisk profil

2023
Bakgrunden till det här projektet kommer från en designsprint som SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen genomförde tillsammans med Shoppis. Genom de upptäckter och insikter som framkom under designsprinten blev mitt uppdrag att ta fram ett visuellt uttryck och en grafisk profil för Shoppis. Allt från att ta fram lämpliga typsnitt och färger till att ta skapa ikoner och årshjul. Detta gjordes för att stärka identiteten för Shoppis och ge dem verktyg som de kan använda i sin kommunikation och verksamhet. Det grafiska materialet ska användas för att välkomna fler kunder och att vi gemensamt kan göra skillnad om vi väljer att handla mera hållbart och cirkulärt.
Designer
Design: Albin Andersson

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>