Image
Image
Image

Spilloteket

2014
Grafisk profil framtagen för Spilloteket som är ett utbildningscentrum för hållbar utveckling. Profilen ska sätta ljuset på känslan av nyfikenhet och lust som Spilloteket vill komma åt. Spilloteket tar fram utbildningar, material, läromedel och håller i workshops och processleder, både mot skola, myndigheter, organisationer och företag. Allt med syfte att skapa framtidstro, hopp och lust för fler att vara med och bidra till omställningen till en mer hållbar utveckling. I allt detta utgör industrispill från jämtländska företag ett lysande, kreativt utropstecken. Spillet ger både öppningar för nya tankar och idéer genom sina helt oförutsägbara former och uttryck, men också naturliga ingångar till hur vi ser på resurser och material i vår nutid. Tillsammans hittas vägar att gå vidare mot mer hållbara sätt att agera - hela tiden med fokus på kreativitet som kraft för verklig förändring.
Designer
Designer: Katarina W Flach Projektgrupp: Frida Kjellgren, Camilla Abramsson och Linda Vestberg

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>