Stenen i grunden
Image
Image

Stenen i grunden

2016
Bokformgivning, produktion och sättning, illustration och bokomslag. Gunilla Johanssons bok Stenen i grunden handlar om hennes mamma Ruth, flickan från Boden som gifte sig med affärsmannen Sven O Persson i Östersund. Dikterna är frammejslade, hyvlade spån för spån tills bara det innersta återstår. Journalisten och litteraturrecensenten Björn Kohlström skriver i sin blogg Bernur: ”Det är en uppväxtskildring helt i avsaknad av sentimentalitet. Med klar blick och stringent tonfall blir vi delgivna den här privata historien. Sentimentalitet saknas, och likaså en ironisk distans. I bästa mening en bokstavlig poesi, med en röst som är helt självklar i sin auktoritet. Vad mamman är blir också utrett: ”jag är också ett hus / stenen i grunden är du”. ”Så blir bokens snillrika formgivning förklarad, med omslagets röda sten (modern) i en slags mur av svarta stenar (huset, dottern). Innerfliken omsluter boksidorna som en vägg, och boken blir därmed ett hus. Där inne har vi barnet och modern i samspråk, och det är ett klart förbiseende att inte knacka på och lyssna på deras röster".
Designer
Designer: Lena Andersson

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>