Image
Image
Image

Supershape Space

2017
Vinteroverallen Supershape space är specialanpassad för barn som behöver ”more space” av någon anledning. Gneis utvecklar kläder för barn som har behov av mer vidd. Kläderna är utvecklade till barn med behov av mer utrymme på grund av övervikt men också till barn med NPF-diagnoser. Barn som ofta har behov av anpassade plagg, som inte blir hinder i deras utelek. Supershape Space designades vintern 2017. Overallen blev snabbt väldigt omtyckt och Gneis har nu utökat kollektionen Space med skalplaggen Speed shell space jacka och Gizmo shell space byxasamt vinterplaggen Speed space jacka och Gizmo space byxa.
Designer: Sara Björkebaum (som anställd på Gneis)

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>