Foto på magasinet Ta steget
Image
Image

Ta steget 

2022
Tillsammans med projektgruppen på Region Jämtland Härjedalen tog Trampolin PR fram 2022:s upplaga av magasinet Ta steget. Projektet Ta steget jobbar för att det ska vara enkelt och inspirerande att flytta till Jämtlands län. I magasinet delas flytt-tips, berättelser och erfarenheter från människor som bor här. En röd tråd genom arbetsprocessen var att skapa ett intressant innehåll med mångfaldig bredd. Perspektiv på land och stad, genus och representation var viktiga delar i avvägningen kring innehållet. Längre reportage blandades med kortare plocksidor och grafiska uppslag varvades med fotografiskt innehåll. Typografisk lekfullhet ihop med knalliga kulörer fick innehållet att lyfta och på så vis skapades ett magasin på drygt 50 sidor med innehåll som lockar, inspirerar och informerar läsaren om att drömmen om Jämtland Härjedalen finns inom räckhåll.
Grafisk form: Tilda Berkö, Rebecka Sernheim. Illustratör ”En hemvändares våndor”: Anna Fors. Foto: Linnea Vesterlund, Håkan Wike, Rebecka Sernheim.

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>