Image
Image
Image

Tjänstedesignprojekt på Barnmorskemottagningen i Kramfors

2018-2020
Projektets syfte var att utveckla vården i Kramfors barnmorskemottagning där det visat sig att 67% av de inskrivna i graviditetsregistret är födda utanför Europa. Projektet handlade även om en individcentrerad och jämlik vård och att designa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början och som möjliggör inkludering av fler. Målgruppen var utlandsfödda gravida och deras anhöriga samt barnmorskor, men projektgruppen hade alla kvinnor i tanken genom designprocessen. Arbetet inleddes med observationer på barnmorskemottagningen i Kramfors och barnmorskornas vardag följdes under fyra veckor. Nära 80 observationer gjordes vilka ledde fram till 16 utvecklingsuppslag. I samarbete med styrgruppen prioriterades de ner till följande tre områden: Mödravårdsprogram, Föräldrautbildning & Preventivrådgivning.
Mödravårdsprogram: Anpassat informationsmaterial om graviditet och mödravård till utlandsfödda gravida och deras anhöriga.
Föräldrautbildning: Föräldrautbildningsmaterial till blivande mödrar och anhöriga oavsett kulturella och språkliga bakgrundsskillnader. Materialet är huvudsakligen bildbaserat, kvalitetsgranskat och en garant för att samma och fullständig information når ut till alla föräldrar.
Preventivrådgivning: Rådgivningsmaterial om preventivmedel till kvinnor och anhöriga samt för barnmorskor. Materialet består av en docka, en pop-up vagina, en affisch och en powerpointpresentation. Dockan visar olika typer av preventivmedel, pop-up vaginan underlättar att samtala om underlivet och preventivmedel, affischen sammanfattar tillgängliga preventivmedel och powerpointpresentationen underlättar rådgivningen digitalt.
Projektet var från början tänkt för Kramfors barnmorskemottagning men resultatet fick stor uppmärksamhet och spreds över hela landet. Designlösningarna delades med alla kvinnokliniker via Sveriges Regioner och Kommuner samt Samordningsbarnmorskenätverket.
Designer
Designer i projektet: Semra Sahin (projektledare och tjänstedesigner, Region Västernorrland), Cindy Trilsbeek (tjänstedesigner och grafisk designer, ExperioLab, Region Västernorrland), Tamara Abarzúa Valencia (grafisk designer, ExperioLab, Region Västernorrland). Praktikanter: Eva van der Oever (industridesignstudent, Mittuniversitetet), Anouk Masuy (industridesignstudent, Mittuniversitetet), Katrin Öjdal (industridesigner).

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>