Image
Image
Image

Utemiljöer Norra kajen, Sundsvall

2020-2022
I Sundsvall omvandlas ett tidigare industriområde på 415 000 m2 nära centrum till en ny stadsdel med ca 2500 bostadsrätter, äldreboende, förskola, caféer mm. Projektet har inneburit en lång gestaltningsprocess för utemiljöerna under flera år, från idéskisser till bygghandling för allmän platsmark, i form av kajpromenad, parkområden, gator, lekplatser och torgytor. Uppdragsgivare har varit både Sundsvalls Kommun och NCC.
Designer/arkitekt: Helene Wahlberg, AFRY Landskapsarkitekter

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>