Villkor för publicering på designscen.se

Godkännande för publicering

Jag godkänner härmed att designscen.se har rätt att publicera det av mig inlämnade materialet på www.designscen.se i syfte att visa design från region Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Jag godkänner även att mina kontaktuppgifter får användas av Designcentrum Jämtland Härjedalen samt Design i Västernorrland för att komma i kontakt med mig.

Ersättningar och kostnader

Härmed upplåter jag bilder och information för kostnadsfri publicering samt godkänner att jag kan bli kontaktad för att tillfrågas att medverka i digitalt vernissage på webbplattformen eller annat liknande evenemang utan ekonomisk ersättning. Vid förfrågan om eventuellt deltagande i till exempel paneldiskussioner eller föredrag om mitt projekt som omfattar mer insats gäller aktuella MU-regler för ersättning, dessa kommer vi överens om vid bokning.

Ansökan och deltagande på designscen.se är kostnadsfritt.

Rättigheter och hantering av material

Jag försäkrar att jag har alla rättigheter till materialet.
Jag godkänner att ändringar av inlämnade texter och beskärningar av bilder kan göras för att passa webbplattformens syfte och form.
Jag accepterar att designscen.se kan välja att inte publicera mitt material utan förklaring.
Designscen.se förbinder sig inte att publicera materialet över tid, utan har rätt att avpublicera oavsett tidpunkt och utan att fråga.

Avpublicering

Vid önskemål om avpublicering och borttagande av produkt från designscen.se kontakta: info@designscen.se
Avpublicering kommer att ske inom  15 arbetsdagar.
Vid önskemål om återpublicering behöver ny ansökan göras.