Wayfinding sommar
Image
Image

Wayfinding i Funäsfjällen

2020
Wayfindingsystemet omfattar designstrategi, kartor, skyltar och skyltbärare. Systemet ska vägleda besökare, göra det enklare och säkrare att planera och hitta i fjällen. Med stort fokus på att skapa en känsla av trygghet och omhändertagande. Den av Destination Funäsfjällen genomförda analysen av det existerande skyltsystemet har legat som grund för den design Visit Design Group utvecklat för att tillgodose de speciella förutsättningar som finns för skyltning i en känslig och otillgänglig miljö med tuffa väderförhållanden. En stor del i projektet var att skapa ett system som gör det enkelt och kostnadseffektivt att underhålla och som ska hålla över lång tid samt hantera komplexiteten i ett system som sträcker sig över fem orter och innefattar både sommar- och vinteraktiviteter.
Designer Sculpd
Design: Visit Design Group - Liam Saletti, Björn Saletti, Olle Lundberg, Dan Holmquist

Kategorier

Designer

Sök

D

som i Design
På designscenen visar vi upp vad design är i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Här finns ett urval av innovativa produkter, tjänster och designprojekt som har utvecklat och bidragit till en kreativ samhällsutveckling. Design gör skillnad och det vill vi visa upp.

Delta med din design på designscen.se >>>